Mokinio kelias Kyokushinkai stiliaus mokykloje susietas
ne tik su įtemtomis treniruotėmis,pravedamomis arti žmogaus galimybių ribų,
bet ir su būtinumu visapusiškai atsiduoti dvasiniam ieškojimui pasirinktame kelyje.

Kyokushinkai - kelias, išskiriantis dideliais reikalavimais,
pastoviai reikalaujantis įtemti visas jėgas, griežta disciplina.

Disciplina prasideda nuo Dojo slenksčio,
kurį garbiname kaip "vietą kur ieškome kelio".

Dojo - tai vieta, kur kuriamas vyriškumas,
o aukštesnieji žmogiški jausmai kuriami sunkaus darbo ekstazėje.
Tai paslaptinga vieta, kurioje žmogaus protas šlifuojamas per prakaitą.

Į kiekvieną treniruotę ateikite nusiteikę rimtam darbui,
o ne laiko praleidimui, nes tik tada galima iš kiekvienos treniruotės
gauti ko nors naujo. Jeigu to nepasiekiate, veltui gaišite brangų laiką.

Įeinant arba išeinant iš Dojo visada nusilenkiama
ištariant garsiai žodelį "Osu".Tai atliekama Fudo dachi
stovėsenoje žemyn lenkdami viršutinę kūno dalį. Nusilenkimu
išreiškiama pagarba treniruočių vietai , kuri Japonijoje yra laikoma dvasinės reikšmės vieta.

Prieinama prie mokytojo, jeigu jis yra dojo viduje, nusilenkiama, ištariant
"Osu". Toliau pasisveikinama su visais , aukštesnius už jį turinčius diržus mokiniais .

Įėjus į Dojo mokytojui, seniūnas, jei jo nėra, pirmas pastebėjęs
mokytoją mokinys, paduoda signalą (pliaukštelėjimą) , visi atsistoja
Fudo dachi stovėsenoje, atsisukdami į mokytoją , seniūnui (mokiniui)
sušukus "Sensei-ni-rei" visi atsako "Osu".Tuo išreiškiama pagarba savo mokytojui.

Pagal mokytojo komandą "Mukom ate"
visi išsirikiuoja pagal savo diržų spalvą veidu į mokytoją.
Pagal jo komandą "Seiza" , atsiklaupiama į "Zadzem" padėtį.
Mokytojas sėdi veidu į mokinius. Pagal seniūno komandą "Makuso"
užsimerkiama, per minutę turite dvasiškai nusiteikti ir duoti sau priesaiką
atiduoti visas savo jėgas treniruotei. Po seniūno komandos " Makuso yame "
atsimerkiama, palaukiama kol mokytojas atsisuka nugara į mokinius, seniūnas ištaria "Shinden-ni-rei" (nusilenkiama dievams), toliau sakoma "Sosai -ni-rei", nusilenkiama ištariant "Osu" (nusilenkimas mūsų stiliaus įkūrėjui M.Oyjama). Mokytojui atsisukus
veidu į mokinius sakoma "Sensei-ni-rei ", nusilenkiama su "Osu" (nusilenkimas mokytojui).

Toliau laukiama mokytojo komandos. Kai treniruojamasi Dojo
mokytojas stengiasi sukurti komandinę dvasią. Tai pasiekiama griežtų
treniruočių dėka , o tai savo ruožtu sukelia tarpusavio pagarbas ir grupinio
lojalumo jausmą. Dėl šios priežasties kartais yra nubaudžiama visa grupė. Į
mokytojo pastabas; patarimus ar nuobaudas visada atsakoma "Osu". Po nuobaudos užsiėmimus galima tęsti tik mokytojui leidus. Kalbant su mokytoju visada stovima Fudo Dachi.

Treniruočių pabaigoje vykdomas panašus ritualas,
kaip ir pradžioje, tik čia dar yra papildomos komandos
"Sensei ni domo arigato gozai mashita" (Mokytojui labai tau ačiū).

Su drabužiais Dojo vietoje draudžiama būti,
išskyrus pakviestuosius arba mokytojas turintis 4 daną.

Karate-gi visuomet laikoma švari ir tvarkinga.
Diržai nešiojami tik pagal meistriškumą. Ant Karate-gi dvi emblemos,
kairėje pusėje ant krūtinės ir rankovės Kyokushinkai ir mokyklos emblemos.


 

PAREMKITE MUS!

2% Pajamu mokesciu parama

Su Jūsų pagalba - mes galime įsigyti naują inventorių, organizuoti vaikų varžybas savo klube, aktyviai dalyvauti varžybose kituose Lietuvos miestuose, organizuoti vasaros stovyklas bei tarptautines išvykas.

ATSISIŲSTI MOKESČIO FORMA

REGISTRACIJA

Spauskite čia!

VIDEO GALERIJA

Spauskite čia!